Vodstvo kluba

Predsedstvo KKK Ljubljana:

Predsednik:                      Janez NOVAK

Podpredsednik:             /

Člani:                                Maks FRANČEŠKIN – predstavnik tekmovalcev

Gregor JARC

Joc JALOVEC

Zoran PETAK

Borut TUMA

Gregor MUCK

Andrej JELENC

Slavko KOLAR

Nejc VIŠNAR

Člani disciplinske komisije:

Andrej PIANO

Nives  VIŠNAR

Dušan TUMA

Člani nadzornega odbora:

Jakob MARUŠIČ

Joc JELENC

Dag FLAJS

Objavljeno dne