Vodstvo kluba

Predsedstvo KKK Ljubljana:

Predsednik:          Borut TUMA

Podpredsednik:    Nejc VIŠNAR (pridobitna dejavnost in administracija)

Člani:            Andrej JELENC (organizacija tekmovanj in promocija)

                       Matej BRECELJ (investicije v klubu in sodniki)

                       Tomaž GLOBOKAR (promocija in rekreacija)

                       Tina VINKOVIČ (predstavnica staršev)

                       Damjan MOŽINA (predstavnik SUP-a)

Člani disciplinske komisije:

Andrej PIANO

Dušan TUMA

Nives  VIŠNAR

Člani nadzornega odbora:

Dag FLAJS

Slavko KOLAR

Zoran PETAK

Objavljeno dne