Izjava o obveščenosti (kajakaška šola in počitniško varstvo)

Svojega otroka ste prijavili na kajakaški tečaj/počitniško varstvo Kajak kanu kluba Ljubljana (v nadaljevanju klub).
Za omenjeni aktivnosti, zagotavljamo usposobljene vodnike, športno in varnostno opremo, prostore, za počitniško varstvo pa tudi ostale pripomočke, pijačo, sadje in kosilo, ki ga pripeljemo iz menze BIC Ljubljana.
Varstvo zagotavljamo od 8.00 do 16.00. Otroke sprejemamo med 8.00 in 10.00, po njih pa lahko pridete po dogovoru oz. najkasneje do 16.00. Aktivnost se prične, ko otroka predate vaditelju in konča, ko vam ga vaditelj preda. Samostojno odhajanje iz varstva je mogoče samo z vašim pisnim privoljenjem.

Otroci morajo prihajati na klub oblečeni primerno vremenu. Potrebujejo (PREDMETI NAJ BODO PODPISANI):

 • športno obutev
 • bidon ali plastenko
 • kapo s ščitkom ali klobuček
 • večjo brisačo
 • za veslanje: kopalke, kratke hlače, kratko majico, obutev za vodo ali stare superge

Klub si v primeru slabega vremena, previsokega vodostaja ali drugih potencialnih nevarnosti lasti pravico, da v korist otrok kadarkoli odpove ali prekine določeno aktivnost še pred začetkom ali med trajanjem že začete aktivnosti. Če je aktivnost odpovedana pred začetkom izvajanja klub 100% povrne vplačan denar. Če je aktivnost prekinjena med izvajanjem le te, vplačanega denarja ne vračamo.

S prijavo na kajkakaški tečaj ali počitniško varstvo Kajak kanu kluba Ljubljana soglašam / izjavljam

 • Izjavljam, da sem bil/a seznanjen/a, da je aktivnost na katero prijavljam svojega otroka, aktivnost s povečano nevarnostjo in je zato v primeru morebitne nezgode treba upoštevati, da sem zavestno privolil/a v takšen riziko.
 • Soglašam, da lahko otroka v primeru poškodbe k zdravniku pelje predstavnik kluba.
 • Izjavljam, da je otrok plavalec oz. je privajen na vodo (s pomočjo plovnega pripomočka se samostojno giba v vodi)
 • Sem seznanjen/a, da klub ne prevzema odgovornosti za izgubljene ali poškodovane osebne predmete.
 • Se v primeru neupoštevanja reda strinjam, da klub otroku prepove nadaljnji obisk aktivnosti in sprejemam vso odgovornost za morebitne nastale posledice.
 • Klub seznanjam s posebnostmi in težavami, ki jih ima moj otrok (razvojne, vedenjske, prehranske, zdravstvene – alergije, poškodbe, epilepsija, druge kronične ali akutne bolezni). Ustrezno napišite v sporočilu v obrazcu za prijavo